Logga in som butik eller leverantör

KUPONGER

Kuponger och checkar

Visste du att 2 av 3 konsumenter använder kuponger regelbundet och att 31% använder kuponger varje vecka och så många som 83 % använder kuponger minst en gång i månaden!

Kupongmarknaden är större än någonsin! Trenden är att kupongerna fortsätter att öka i användning och allt fler kampanjer initieras. Sedan 2010 har kupongmarknaden vuxit med 30 %

Kuponger och checkar är ett effektivt och säljdrivande verktyg som gör att du dels når nya konsumenter samt ökar dina möjligheter för merförsäljning till befintliga konsumenter. Undersökningar visar att kuponger i butik ökar försäljningen i genomsnitt med 15 % av de avsedda produkterna och så mycket som 46 % i samband med nyhetslanseringar.

En stor framgång med kuponger handlar om att skapa uppmärksamhet, driva försäljning och locka till prövoköp i butik. Vi vet att den genomsnittliga konsumenten uppmärksammar så lite som 0,2 % av butikens hela sortiment. Undersökningar visar däremot att så många som 20 % av alla som gått förbi en kupong uppmärksammar produkten och att 4 av 10 leder till köp. Det innebär att kuponger är väsentligt vad gäller att locka till impuls i butik - syns man så finns man!

Produktcheckar är det perfekta alternativet när du ska lansera en ny produkt, sampla, bygga lojalitet eller när du vill erbjuda en konsument ersättning för en specifik produkt. Företagsspecifika varucheckar är ett enkelt och effektivt alternativ till att skicka ersättningsvaror vid t.ex. kundvård och reklamationer.

ClearOn kan, utifrån syfte och mål för att nå sin målgrupp, hjälpa till att Identifiera den mest effektiva kampanjen och valet av distributionsmetod. Vi ger gärna rådgivning kring värdet på erbjudandet samt val av färg, form och storlek.

Mer information hittar du under ”Inspiration”.
 
Prislista kuponger & checkar

Kupongkampanjer fortsatt

effektivt marknadsinstrument

Från idé till utvärdering

Syfte och idé

Utgå från ditt specifika behov för dina produkter, det kan t.ex. vara att attrahera nya konsumenter, öka försäljningen till befintliga konsumenter, skapa prövoköp, öka synligheten, stötta nyhetslansering etc.  

 

Mål

Sätt mål för kampanjen så att du lätt kan analysera och utvärdera resultatet löpande och vid kampanjens slut. Ditt mål kan t.ex. vara antal inlösta kuponger per månad, andel inlösta kuponger per säljdistrikt eller per kedja. 

 

Planering & Genomförande

Bestäm hur kupongerna ska distribueras, t.ex. i pappersformat till butik, digitalt genom sms eller Facebook, eller genom utskick i fackpress. Läs mer om de olika möjligheterna nedan under rubriken "Kuponger och checkar - i butik, online eller utskick". 

Bestäm även kampanjens utformning och erbjudande till konsument; såsom rabattsats, köpkrav, eventuellt multiköp eller sambandsvaror etc. Utgå från syftet och idéen med kampanjen och förankra alltid med säljkåren i de fall då de kommer vara involverade i kampanjen. 

 

Ta gärna del av våra slutsatser i "Clear Insights" som ger en sammanfattad bild av påverksfaktorerna i butik. Med stöd av forskning har vi analyserat och genomfört mätningar av försäljningsdata och inlösen på hundratalet olika erbjudanden.

 

Löpande uppföljning

Under kampanjens gång kan du löpande få information om antalet inlösta kuponger, hur inlösen ser ut geografiskt, inlösen per butik och inlösen per kedjetillhörighet. Sätt delmål och följ upp tillsammans med andra inblandade, t.ex. säljkåren. Uppföljning bör göras vid minst två tillfällen under kampanjens genomförande. 

 

Utvärdering & analys

När kampanjen är genomförd är det viktigt att du utvärderar resultatet från de mål som du satte inledningsvis.

 

Beställ kupongkampanj här, eller läs mer under rubriken ”Skapa din egen kupongkampanj” nedan.

 

För mer information kontakta sales@clearon.se 

Kuponger och checkar - 

i butik, online eller utskick

Papperskupong

Kupong i pappersform är ett betalningsmedel som används som delbetalning. Värdet på rabattkupongen står angivet. Rabattkupongen gäller alltid för en specifik vara eller vara/varor ur ett specifikt sortiment. Rabattkuponger används i kampanjer för att öka försäljningen av vissa produkter. Fungerar mycket bra vid nyhetslansering. 

 

Mobil kupong

Mobil kupong är ett betalningsmedel i mobiltelefon som berättigar till rabatt på samma sätt som en papperskupong. Den Mobila kupongen visas i mobiltelefonens fönster. Den levereras till kunden som ett SMS och kan visas upp i kassan i text- eller bildformat, beroende på kundens telefon. Den mobila kupongen kan antingen ha fast eller öppet värde.

 

Digital kupong  

Digital kupong fungerar på samma sätt som papperskupongen men måste skrivas ut för att kunna lösas in i butik. 

 

Kupong i DR utskick  

Rabattkupong i pappersform som skickas ut adresserat eller oadresserat. Fungerar på samma sätt som papperskupongen. 

 

Kupong i dags- eller fackpress 

Rabattkupong kan även tryckas i fack- eller dagspress och fungerar på samma sätt som en papperskupong beskrivet ovan.  

    

       Kupong, kupongkampanj

 

 

     Mobil kupong    Digital kupong

 

Kupong i fackpress             Kupong i DR

   

För mer information kontakta sales@clearon.se 

Välj din Värdebärare

    Rabattkupong, kupongkampanj     Rabattkupong, kupongkampanj       Produktcheck, kupongkampanj

Varucheck, kupongkampanj

  Mobil rabattkupong

Rabattkupong

Rabattkupong i pappersform är ett betalningsmedel som används som delbetalning. Värdet på rabattkupongen står skrivet på den. Rabattkupongen gäller alltid för en specifik vara eller vara/varor ur ett specifikt sortiment. Rabattkuponger används i kampanjer för att öka försäljningen av vissa produkter.

 

Produktcheck

Produktchecken är ett betalningsmedel i form av check med ”öppet värde”. Kunden löser in produktchecken mot produkten. Produktcheckar används bl.a. vid sampling för att kunna ge kunder möjlighet att pröva produkter gratis. Med ”öppet värde” menas att butiken får ersättning för produktchecken till butikens pris för varan.

 

Varucheck

Varucheck är ett betalningsmedel i form av en check med fast värde. Kunden löser in checken mot vissa valfria varor ur en specifik leverantörs sortiment. På Varuchecken framgår vilka varor och vilken leverantör checken gäller. Varucheckar används ofta som ersättning för reklamationer.

 

Sverigecheck
Svegiechecken är ett betalningsmedel i form av check med fast värde som inlöses mot valfria varor. Checkarna finns i valörerna – 25, 50, 100 och 200 kronor. 

                                                    

Läs mer på sverigechecken.se eller lägg din beställning direkt via vår webbshop.

 

För mer information kontakta sales@clearon.se 

Beskriving Värdebärare

Unika koder

Värdebärare är försedda med ytterligare en streckkod, som är unik. ClearOn kontrollerar online att den unika koden inte är registrerad tidigare och godkänner inlösen. När inlösen registrerats inaktiveras den unika koden och värdebäraren kan inte lösas in igen. 

 

Fördelar med unika koder

• Ökad säkerhet
• Varje värdebärare blir unik
• Möjlighet att skapa personliga erbjudanden
• Fler möjligheter till uppföljning

Värdebärare

Skapa din egen kupongkampanj 

                       Kupong, kupongkampanj

För att kunna skapa en egen kupongkampanj behöver du vara registrerad användare hos ClearOn. Logga in här eller Anmäl ny användare här

 

1.  Du skickar in din kampanjbeställning till oss via www.clearon.se
2.  Vi skickar dig en faktura på den fasta startavgiften samt en saldopåfyllnadsbegäran.
3.  När saldopåfyllnadsbegäran är betald skickar vi en EAN-kod till dig (är du kund hos oss får du koden inom 24 timmar på vardagar, annars tar det normalt tre arbetsdagar.
4.  Du distribuerar dina kuponger med EAN-koden till utvalda butiker eller annan vald media (exempelvis som mobilkupong eller via dagspress), vid behov hjälper vi till.
5.  Kupongerna exponeras i butik, eller via vald media och används av konsument vid köpa av rabatterad vara.
6.  Kupongtransaktionerna registreras i clearingsystemetfrån butikskassan som kommunicerar med ClearOn i realtid.
7.  ClearOn ersätter handeln varje helgfri vardag för det nominella rabattvärdet samt butikernas hanteringsersättning.
8.  Vid kampanjens slut meddelar vi dig hur många kuponger som blivit inlösta samt rabatternas totalbelopp. Vi har dessutom flera uppföljningsverktyg som ger dig ytterligare information om kampanjernas utfall och andra värdefulla kunskaper du kan använda i dina framtida kupongkampanjer.                                                                        

 

            

Mobila kampanjer

Mobil värdebärare är ett betalningsmedel i mobiltelefon som berättigar till rabatt på samma sätt som en papperskupong.

Fördelarna med mobila kampanjer är många, här är ett urval:
- mobilen är alltid med
- miljövänligt
- snabb spridning i sociala medier
- möjlighet att skapa kunddatabaser
- integrering mot digitala plattformar
- uppföljning i realtid

Mobila kampanjer passar mycket bra vid exempelvis reklamationshantering eller om ni av annan anledning behöver skicka ersättning till era kunder.
Se gärna vår film som visar hur lätt du kan skicka mobil kupong.

 

Våra alternativ på mobila kampanjer 

SMS-kampanj

Kommuniceras t ex i sociala medier, i tv, på stortavlor eller via hemsidor. Konsumenten skickar ett nyckelord (t ex ”SEMLA”) till 72130 och får tillbaka  en kupong. Ni har möjlighet att sätta begränsningar såsom en kupong per telefonnummer samt ett max antal genererade kuponger.

Kampanjsida

Responsiv kampanjsida via er egen hemsida eller en separat adress. Konsumenten besöker kampanjsidan och tar del av ett erbjudande mot att uppge mobilnummer eller mailadress och erhåller en kupong i realtid. Perfekt lösning när man vill länka från olika kanaler såsom banners, hemsidor, radio- och tvreklam eller sociala medier.      

Facebooksida/App

Kommuniceras t ex i sociala medier, i tv, på stortavlor eller via hemsidor. Konsumenterna nås via er Facebooksida där de möts av en applikation och tar del av ett erbjudande genom att uppge mobilnummer eller mailadress och erhåller en kupong i realtid. Vi rekommenderar att kampanjen förstärks med annonsering för att nå sin primära målgrupp.    

För mer information kontakta sales@clearon.se          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Mobil rabattkupongMobil rabattkupongMobil rabattkupong                                                                                                                                                                                     Kampanjsida               

 

    Rabattkupong, kupongkampanjDigital kupongRabattkupong, kupongkampanj

         

Sverigechecken - värdechecken i elegant förpackning

Sverigechecken är ett populärt alternativ till presentkort och passar bra för alla tillfällen, såsom tävlingspris, julgåva, belöning till medarbetare eller vid reklamation. Checken gäller som betalningsmedel vid inköp av valfria varor i hela dagligvaruhandelnoch kan användas i fler än 4 000 butiker. Ge bort en uppskattad gåva!

 

 Läs mer på sverigechecken.se eller lägg din beställning direkt via vår webbshop.           

Kontakta mig